آموزش, کامپیوتر و تلفن همراه

GNU Emacs Pocket Reference

GNU Emacs Pocket Reference
نویسنده: Debra Cameron

توضیحات: Copyright 1999 OReilly & Associates, Inc. All rights reserved.
Printed in the United States of America.
Editor: Gigi Estabrook
Production Editor: Claire Cloutier LeBlanc
Production Services: Omegatype Typography, Inc.
Cover Design: Edie Freedman

http://lib.ommolketab.ir

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *