آموزش, کامپیوتر و تلفن همراه

Excel Scientific and Engineering Cookbook

Excel Scientific and Engineering Cookbook
نویسنده: David M. Bourg

توضیحات: Publisher: OReilly
Pub Date: January 2006
Print ISBN-10: 0-596-00879-1
Print ISBN-13: 978-0-59-600879-6
Pages: 442

http://lib.ommolketab.ir

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *