آموزش, برنامه نویسی, کامپیوتر و تلفن همراه

Ajax in Practice (2007)

Ajax in Practice (2007)
نویسنده: DAVE CRANE,BEAR BIBEAULT,JORD SONNEVELD

توضیحات: For online information and ordering of this and other Manning books, please go to
www.manning.com. The publisher offers discounts on this book when ordered in quantity.
For more information, please contact:
Special Sales Department
Manning Publications Co.
Sound View Court 3B Fax: (609) 877-8256
Greenwich, CT 06830 Email: orders@manning.com
©۲۰۰۷ by Manning Publications Co. All rights reserved.
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted,
in any form or by means electronic, mechanical, photocopying, or otherwise, without
prior written permission of the publisher.
Many of the designations used by manufacturers and sellers to distinguish their products
are claimed as trademarks. Where those designations appear in the book, and Manning
Publications was aware of a trademark claim, the designations have been printed in initial
caps or all caps.
Recognizing the importance of preserving what has been written, it is Manning’s policy
to have the books they publish printed on acid-free paper, and we exert our best efforts
to that end.
Manning Publications Co. Copyeditor: Liz Welch
Sound View Court 3B Typesetter: Denis Dalinnik
Greenwich, CT 06830 Cover designer: Leslie Haimes
ISBN 1-932394-99-0
Printed in the United States of America
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ – MAL – ۱۱ ۱۰ ۰۹ ۰۸ ۰۷

http://lib.ommolketab.ir

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *