آرشیو علی سپهری اردکانی

 • گفتنی های تاریخ نویسنده: علی سپهری اردکانی توضیحات: ندارد 0

  گفتنی های تاریخ

  گفتنی های تاریخ نویسنده: علی سپهری اردکانی توضیحات: ندارد

  ادامه ...

 • سیری در تاریخ فلسطین نویسنده: علی سپهری اردکانی توضیحات: پس از وقوع جنگ عرب‌ها و اسرائیل در سال ۱۹۴۸، در موافقت‌نامه‌های آتش‌بس موقت مابین اسرائیل و کشورهای عرب همسایه آن […] 0

  سیری در تاریخ فلسطین

  سیری در تاریخ فلسطین نویسنده: علی سپهری اردکانی توضیحات: پس از وقوع جنگ عرب‌ها و اسرائیل در سال ۱۹۴۸، در موافقت‌نامه‌های آتش‌بس موقت مابین اسرائیل و کشورهای عرب همسایه آن […]

  ادامه ...