آرشیو سیری در تاریخ فلسطین

  • سیری در تاریخ فلسطین نویسنده: علی سپهری اردکانی توضیحات: پس از وقوع جنگ عرب‌ها و اسرائیل در سال ۱۹۴۸، در موافقت‌نامه‌های آتش‌بس موقت مابین اسرائیل و کشورهای عرب همسایه آن […] 0

    سیری در تاریخ فلسطین

    سیری در تاریخ فلسطین نویسنده: علی سپهری اردکانی توضیحات: پس از وقوع جنگ عرب‌ها و اسرائیل در سال ۱۹۴۸، در موافقت‌نامه‌های آتش‌بس موقت مابین اسرائیل و کشورهای عرب همسایه آن […]

    ادامه ...